محمد امین آجورلو سه شنبه 23 مرداد 1397 11:49 ق.ظ نظرات ()

کمیک های کورا


اکنون رسما به تایید رسیده است که کمیک های سه گانه کورا ادامه خواهد داشت و مایکل دانته دیمارتینو و هنرمند آواتار:این را تایید کرده اند.

به احتمال زیاد این سه گانه جدید درباره بازدید کورا از ملت آتش است. و طبق محاسبات ما در 2019 و بعد از کمیک عدم تعادل منتشر میشود.