محمد امین آجورلو شنبه 6 شهریور 1395 03:31 ب.ظ نظرات ()


قسمت یکم : در هنگام ماجرای دود و سایه ( کمیک قبلی ) هنگامی که آنگ در گیر قضایای کاموکیکاگه ها هست ، کاتارا و ساکا به جنوب باز میگردد و مشاهده می کنند که روستا جنوب تبدیل به یک شهر شده و پدرشون و هاکودا سرپرستی شهر رو در دست دارند و همه به لطف یک زن شمالی به نام مانیلا است که شمال و جنوب رو متحد کرده ... ولی قصد واقعی او چیست ... ؟
When Aang leaves to aid Zuko with the Kemurikage, Katara and Sokka return to the Southern Water Tribe by themselves. Katara is shocked to find that her beloved village has become a bustling city, with none other than their father, Hakoda, in charge! A northerner named Malina seems to be behind this change, pushing the North and South to be more unified . . . but what are her true goals?

قسمت دوم : پس از دزدیده شدن ساکا و کاتارا . یک فرد جنوبی به نام گیلاک برای هاکودا نامه می گذارد مبنی بر اینکه : بزودی تو ریس اصلی رو خواهی دید . نامه ای که باعث اضطراب همه میشه من جمله کاتارا که نگران ادغام ( حکومتی ) دو قبلیه شمال و جنوب بود . در همی راستا مانیلا همکاری خودشو با شرکت پدر تاف بیفانگ . در همین هنگام برادر مانیلا برای بدنام کردن او در بین مردم از راه می رسد . آیا بدترین کابوس های کاتارا در حال بوقوع پیوستن هستند ؟
After attempting to kidnap Katara and Sokka, Southerner Gilak leaves a haunting note for Hakoda: “Soon you will see the truth, chieftain”. The vow leaves everyone on edge—including Katara, who remains wary of the two tribes’ integration. As Northerner Malina announces a partnership with the company owned by Toph Beifong’s father, her own brother comes forward to defame her. Have Katara’s worst fears been confirmed?

قسمت سوم : ارباب آتش زوکو و پادشاه خاک کویی به قبیله آب جنوبی می آیند در حالی که مردم در حال تظاهرات علیه زندانی شدن گیکاک هستند . در همین حین این دو رهبر در حال متقاعد کردن شورای ( مشخص نیست چه شورایی ) به اینکه نقشه های هاکودا و مانیلا کارساز است . که گیلاک از زندان آزاد می شون ( توسط مردم ) و انقلابی قدرتمند را در قبیله آب جنوبی رهبری میکند . در همین راستا کاتارا مجبور می شوند تا علی رغم بی اعتمادی اش صلح را بپذیرد تا خانه اش ( قبیله آب جنوبی ) نابود نشود .
Fire Lord Zuko and Earth King Kuei arrive in the Southern Water Tribe amid protests of Gilak’s imprisonment. While the leaders hold council to solidify Malina and Hakoda’s unification plans, Gilak breaks free and leads a powerful rebellion! In the face of these two opposing tribes, Katara will have to make peace with her nostalgia and distrust to save the home she loves from being permanently torn apart.