ایده ساختن اپلیکیشن آواتار اولین بار کار محمدامین آجورلو بود.

او اولین اپلیکیشن خود را چند ماه پیش در چنل آواتاری ها قرار داد.

اکنون دوباره یک اپلیکیشن جدید ساخته ایم...


برنامه آواتاری ها


download دانلود دوبله فارسی فصل اول سریال آواتار: آخرین باد افزار Avatar : The Last AirbenderDownload

  • ورژن2 برنامه با قابلیت های بی شمار در بهمن ماه...