mehrab 13 چهارشنبه 24 شهریور 1395 02:51 ب.ظ نظرات ()
http://uupload.ir/files/doon_wall10.jpg


آنگ
شاید اولین چیزی که به ذهنمون برسه کلماتی مانند آواتار.آخرین باد آفزار و... باشد.
بله تمام این تفاسیر درسته اما ما در اینجا میخواهیم بیشتر و دقیق تر در مورد آنگ صحبت کنیمدر ادامه مطلب

آنگ  یه فرد صلح جو و گیاهخوار بود واینا همه بخاطر آموزش هایی بود که توسط استاداش به او داده شده بود

در کل باد افزار ها افراد روحانی بودند که از جنگ و خونریزی دوری میکردند

هنگامی که روکو در جنگ با آتشفشان ناکام ماند و فت کرد چرخه آواتاری به نوزادی در معبد باد شمالی به نام آنگ رسید

آنگ از میان قبیله ی باد بود که با انتخاب وسایل مخصوص اواتار میان دیگر وسایل(در نوزادی) به عنوان اواتار شناخته میشود

زمانی که پادشاه آتش به معبد شمالی حمله کرد  روحانیون مجبور شدند که به آنگ خیلی زوتر از وقتش به او بگویند که آواتار هست


آواتار باید خیلی سخت و یه دور از بقیه تمرین کند و از خیلی از کارها محروم بماند ومهم ترین کار آواتار ایجاد توازن در دنیا است


این مسئولیت ها باعث شد که آنگ از آواتار بودنش ناراحت شود و به نوعی ترسیده بود و او شبانه با آپا(گاو نیش

پرنده) خود از خانه فرار کرد و در نزدیکی قبیله ی اب جنوبی و قطب جنوب با یک طوفان روبرو شود او داشت

کشته میشد که حالت آواتاری او باعث شد که برای در امان ماندن از طوفان خود و اپا را درون یک پوشش یخی قرار

میدهد اما به مدت 100 سال دران قرار دهد


http://blog.ryanparman.com.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2010/07/airbender_iceberg.jpg?fa57db

بعد گذشت 100 سال توسط خواهر  و برادری به نام کاتارا و ساکا از پوشش یخی درآمد و دنیایی که داشت توسط قوم

آتش نابود میشد نجات یابد و دوباره توازن به دنیا برگرد و ارباب زوکو پادشاه قوم آتش شود

آنگ برای اینکه چهار قوم همیشه در صلح باشند شهری را به نام شهر جمهوری(شهر صلح)بنا کرد و تمام 4 قوم میتوانستند در آن در صلح زندگی کنند


http://vignette3.wikia.nocookie.net/avatar/images/a/a9/Republic_City_skyline.png/revision/latest?cb=20121112152518

بعد از مرگ آنگ دختری به نام کورا آواتار میشود


http://img.dalfak.com/52/522446179-9589216332.jpgسن:

آنک 12 سال دارد در شروع داستان که با حساب 100 سال در کوه یخی به 112 سال میرسد و او در ذهن کورا

سن 40(140)  را دارد و در سن 72(172) سالگی فت میکند


http://uupload.ir/files/l5rd_15.gif

گروه:

انگ  با کسان زیادی همکاری کرد اما کروه اصلی انگ شامل :

آنگ.کاتارا.تاف.ساکا.زوکو است


http://www.ximg.co.uk/images/3j7wl0h9brgdo0ofmrvw.jpg


ویژگی های ظاهری و اخلاقی

او در کودکی خط 160 سانتی دارد موهایش مشکی است

آنگ ساده و شوخ طبع و صلح جو و عاشق باد افزاری و در آرزوی این بود که ملت باد دوباره زیاد شوند


خانواده:

همسر: کاتارا

فرنزدان:

تنزین(باد افزار)

کایا(آب افزار)

بومی(بدون قدرت اما بعد از باز شدن دروازه ارواح به یک باد افزار تبدیل میشود)


http://photos02.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/9/0/1439062340650881.jpg

آنگ همچنین 4 نوه یه نام های جینوورا(بادافزار).ایکی(باد افزار).میلو(باد افزار)و روحان(باد افزار) دارد