محمد امین آجورلو سه شنبه 8 خرداد 1397 01:10 ب.ظ نظرات ()
ظهیر چگونه پرواز می کرد؟


به نام خدا
این مقاله برای بدست آوردن پاسخ (ظهیر چگونه پرواز می کرد؟) دلیل علمی آورده است.
دنیای امروز، دنیای دروغ است. درواقع چیزی به اسم جاذبه وجود ندارد وگرنه بادکنک های هلیومی هم باید روی زمین باشند. ظهیر هم این را فهمید (توسط اولین استاد بادافزاری که پرواز کرد) و با تکنیک های خاصی از باد افزاری خود را روی هوا معلق نگه داشت. 
عبارت (به پوچی قدم نهان) درواقع یعنی: بی وزن شو. ظهیر مولکول های هوا را از اطراف پای خود دور میکرد، در نتیجه در خلع قرار می گرفت و همانطور که میدانید در خلع انسان یا هرچیز دیگری بی وزن می شود و در نتیجه معلق میماند. 
اما قضیه فقط فیزیک و شیمی نیست. شاید جمله به پوچی قدم نهان درواقع رمزی است تا یکسری چاکرا هارا فعال کند و در نتیجه انسان پرواز کند. 
جالب است بدانید پرندگان برای پرواز نیازی به پر و بال ندارند و پر و بال برایشان مانند یک فرمان عمل میکند. آن ها فقط طوری آفریده شده اند که چگالی اشان از هوا کمتر باشد. من در این مقاله از نظرات سایر هواداران در ایران و دیگر کشور ها استفاده کرده و جمع آوری کردم و یک مقاله کلی برای آن نوشتم. 
قوانین گرانش و نیوتون و ... را رها کنید؛ فقط یک قانون وجود دارد و آن قانون خداست.

نظر شما چیه؟ ظهیر چطور پرواز می کرد؟